Koncept

Forretningsnetværk Århus – Randers – Grenaa

 

Koncept:

Alle, der indgår i Henrik Dahl`s forretningsnetværk, har et skarpt fokus på forretning. Hvad giver forretning, og hvordan kan vi bruge vores netværk i den proces? Det handler om, at opbygge tillid, dele viden, give referencer, sparre, inspirere, udveksle meninger etc. – altså det der skal til for at skabe forretning.

I Henrik Dahl Netværk møder forskellige brancher hinanden på kryds og tværs som udgangspunkt om morgenen hver 2. eller 3. uge. Alle er indstillet på at give, fordi vi ved, at det er der resultaterne opstår. Ingen kommer for at drikke kaffe. Stemningen er altid positiv, energisk og præget af en helt særlig drivkraft.

For at kunne tilbyde stærke forretningsnetværk, stiller vi krav til dig, ligesom du stiller krav til os. Vi forventer, at du er parat til at yde en indsats for andre, ligesom de yder en indsats for dig. Møderne starter og slutter præcist, de er effektive, og alle møder i høj grad op hver gang.   Du risikerer derfor ikke at havne i et netværk, hvor I eksempelvis kun er 15 deltagere på møderne.

Tillid, respekt og et dybere kendskab til hinanden gør, at medlemmer i Henrik Dahl Netværk har tiltro til hinanden, så der opstår forretning og udvikling, der kan ses på bundlinjen.

Du får mulighed for at udnytte ekspertisen i gruppen, udvikle egne kompetencer og få nye kunder – ikke blot i gruppen men også i netværkernes forretningsnetværk.

Som en del af konceptet sammensætter vi ofte medlemmerne i mindre hold, alt efter hvad der interesserer den enkelte. Her handler samarbejdet eksempelvis om, aktuelle udfordringer, forretningsskabende tiltag, opsøgende salg, lukke salg, forbedre arbejdsgange, højne indtægten etc. Dette er en meget givtig del af netværksmøderne.

Vi tilbyder oplæg, hvor der er fokus på det deltagerne i de enkelte netværksgrupper, gerne vil vide mere om. Oplæggene eller de korte foredrag vi præsenterer, vil altid være interessante for ALLE i den enkelte netværksgruppe.

Til at styre slagets gang i vores forretningsnetværk får du en facilitator, der er skarp på tid, indhold, opfølgning og ikke mindst udbytte. Henrik involverer, provokerer og har en målrettet, humoristisk og skarp styring som en del af sit varemærke, så ethvert møde bliver effektivt og motiverer deltagerne til øget salg.